Munkatársajánlási programunk
A munkavállaló segíthet megtalálni a kapcsot a vállalat és az új munkatárs között, hiszen ismeri a vállalati kultúrát, sőt felelőssége is van az ajánlás kapcsán.
Az ajánlási program célja, hogy ösztönözze a kollégákat arra, hogy ajánlják Vállalatunkat, mint munkahelyet azon barátaiknak, ismerőseiknek, rokonaiknak, akik rendelkeznek a szükséges tudással, készségekkel, tapasztalattal stb. Cserébe jutalomban részesítjük az ajánló munkatársat.

1. Milyen pozíciókra adhatod be munkatársi ajánlásod?

A jelölteket ajánlani az interneten közzétett, és/vagy a cég hirdető falán meghirdetett aktuális nyitott pozícióinkra lehet.

2. Mi a munkatárs ajánlásának a folyamata?

Az ajánlást írásban, a munkatárs ajánlási adatlappal és az ajánló személy megjelölésével, a személyügyre kell eljuttatni, a jelölt önéletrajzával együtt. Azok az ajánlások, melyek a jelölt önéletrajzának beérkezését követően érkeznek be vagy kitöltésük hiányos, nem vehetők a
pro-grammal kapcsolatban figyelembe.

3. Mikor érvényes az ajánlás?

Az ajánlás akkor érvényes, amennyiben a jelölt az alábbi felsorolt pontoknak megfelel:

• NEM dolgozott az ajánlást megelőző 24 hónapban a nass magnetnél,
• NEM ajánlotta harmadik fél (pl.; munkaerőköz-vetítő cég) az ajánlást megelőző 24 hónapban,
• NEM vett részt eddig a nass magnet bármely korábbi toborzási kampányában

4. Hogyan történik a díjazása?

Sikeres ajánlás esetén az ajánló munkatárs az érvényes feltételek betartása esetén jutalomban részesül, melynekmértéke sikeres ajánlásonként összesen nettó 300.000,- Ft összeg.
A jutalom kifizetése négy részletben történik.

Az ajánló a jutalom meghatározott részletét, mindig az adott havi bérutalással kapja meg.

Bővebb információt a kifizetésről a HR osztály tud adni.